ZAKUPY ONLINE Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRATELLI

 

§ 1 OGÓLNE INFORMACJE

 1. Sprzedawca - FRATELLI sc z siedzibą w Radomiu przy ul.Czarnieckiego 122 ,26-600 Radom,  NIP: 948-20-24-327. REGON: 670186365.
 2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną fratelli.com.pl
 3. Klient - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin - niniejszy regulamin.
 6. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież skórzana.
 7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2 OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail sklep@fratelli.com.pl, telefonicznie pod numerem infolinii +48 730-986-979 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-16:00) oraz pisemnie listem.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Ceny prezentowane na Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 9. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji.
 10. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.
 11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 5. Składając Zamówienie Klient w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia otrzymuje link, którego kliknięcie przez Klienta jest niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem kliknięcia w powyższy link jest wyświetlenie się informacji na stronie Sklepu o potwierdzeniu Zamówienia, tj. przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarciu umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 

§ 4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 

 1. .W trosce o wygodę naszych Klientów umożliwiamy szerokie możliwości zapłaty za produkty zakupione w naszym sklepie internetowym. Tym samym nasi Klienci mogą korzystać z internetowych płatności dzięki portalowi PayPal. Dodatkowo umożliwiamy płatność kartami kredytowymi Visa oraz MasterCard. Dostępna jest również płatność za pobraniem, dzięki której Klienci płacą w momencie otrzymania przesyłki, a także wykonanie przelewu bankowego. Dzięki temu każdy, niezależnie od preferencji, może zrobić u nas zakupy oraz zapłacić za nie w najbardziej dogodnej dla siebie formie do 5 dni. 
 2. Przelew na rachunek bankowy BANK SPÓŁDZIELCZY IŁŻA ODDZIAŁ RADOM, 64 9129 0001 0069 0600 5177 0001; w tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia


 

 1. Zawsze dbamy o to, by złożone i opłacone zamówienie zostało niezwłocznie wysłane. Dzięki temu mamy pewność, że nasze przesyłki docierają do Klientów tak szybko, jak to tylko możliwe.
 2. Darmowa dostawa dotyczy zamówień złożonych na terenie Polski powyżej 300zł.
 3. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48h do 21 dni roboczych. Dostawa za pomocą firmy kurierskiej DPD.

 

 

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty z Towar (w przypadku przelewu)
 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.
 6. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).
 7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 6 REKLAMACJA I GWARANCJA

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (REKLAMACJA), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Klientowi z tytułu REKLAMACJA przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres
       FRATELLI
       ul. Czarnieckiego 122
        26-600 Radom
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu REKLAMACJA, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres, najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.:
        FRATELLI
        ul.Czarnieckiego 122
         26-600 Radom
 7. Reklamacje z tytułu REKLAMACJA rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
 9. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu REKLAMACJI za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 10. Uprawnienia Klienta z tytułu REKLAMACJA nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 11. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
 12. Zgłoszenie zostanie przez nas rozpatrzone w ciągu 2 tygodni – jeżeli nie otrzymasz po tym czasie stosownej informacji to znaczy, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. W takim przypadku zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany tą samą formą płatności, co zakup produktu. Jeżeli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy inną drogą, prosimy o wskazanie preferowanej formy.
 13. W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat reklamacji zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną: 730-986-979 lub (048) 36 41 788. Nasi pracownicy udzielą wszystkich niezbędnych wskazówek.

 

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, wysyłając towar w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik) na adres:
       FRATELLI
       Czarnieckiego 122
       26-600 Radom
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.
      

       SKLEP INTERNETOWY FRATELLI
       Czarnieckiego 122
26-600 Radom
      

4. Aby skorzystać z możliwości zwrotu towarów należy sporządzić odpowiednie oświadczenie
( imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, date zawarcia umowy, date otrzymania przesyłki, numer zamówienia, numer konta bankowego do zwrotu gotówki). Decydując się na zwrot zakupionego produktu prosimy mieć na uwadze konieczność poniesienia kosztów związanych z wysyłką towaru do siedziby naszej firmy. Do przesyłki należy ponadto dołączyć dokument zakupu.
5.  Prosimy pamiętać o tym, że zwracany towar nie może mieć żadnych śladów użytkowania! Najlepiej odesłać produkt w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń oraz ze wszystkimi oryginalnymi elementami, takimi jak np. metki.  Z tego powodu uczulamy, by zakupione przez siebie ubrania przymierzać ostrożnie. Zwrot pieniędzy za zakupione towary zrealizowany będzie po otrzymaniu towaru oraz stwierdzeniu, czy nie posiada on żadnych śladów użytkowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
8.Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 

 1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

 


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu fratelli.com.pl (zakładka „REGULLAMIN”).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1) Udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu,
  2) Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
  3) Przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.
  4)Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2016 roku.

Dołącz do nas: facebook instagram

KONTAKT

Infolinia E-sklepu
+48 730 986 979
pn-pt: 09:00 - 15:00

Biuro Obsługi Klienta E-sklepu
sklep@fratelli.com.pl

Infolinia firmy
+48 48 36 41 788
info@fratelli.com.pl

copyright © 2019 www.fratelli.pl