Reklamacje

Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań, by wszystkie nasze wyroby były w stanie spełnić nawet najbardziej wygórowane oczekiwania naszych Klientów, czasami, nawet z przyczyn niezależnych od nas, towar może okazać się z jakiegoś powodu wadliwy. Jeżeli tak się stało, serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności i robimy wszystko, by wynagrodzić naszemu Klientowi nieudany zakup.

Po stwierdzeniu niezgodności towaru z opisem i umową sprzedaży serdecznie prosimy o skierowanie do nas informacji o tym fakcie. Stosowne oświadczenie należy wysłać do nas pocztą tradycyjną bądź na adres e-mail: sklep@fratelli.com.pl. Polecamy również skorzystanie z przygotowanego przez nas formularza kontaktowego, który znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Kupując w naszym sklepie internetowym możesz mieć pewność, że wszystkie oferowane tutaj produkty są objęte stosownym okresem gwarancyjnym.

Towar niezgodny z umową w okresie obowiązywania gwarancji prosimy o odesłanie na nasz adres wraz ze stosowną informacją o wadzie oraz dowodem zakupu:

Fratelli
ul. Czarnieckiego 122
Radom 26-600

Zgłoszenie zostanie przez nas rozpatrzone w ciągu 2 tygodni – jeżeli nie otrzymasz po tym czasie stosownej informacji to znaczy, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. W takim przypadku zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany tą samą formą płatności, co zakup produktu. Jeżeli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy inną drogą, prosimy o wskazanie preferowanej formy.

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat reklamacji zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną: 730-986-979. Nasi pracownicy udzielą wszystkich niezbędnych wskazówek. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (REKLAMACJA), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

Reklamacje nie obejmują wad powstałych wskutek nieodpowiedniego użytkowania oraz zużywania się w niewłaściwy sposób. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po powstaniu wady towaru.